Winst- en verliesrekening

Naast het voorwerk dat bestaat uit het verwerken van de uitgaande en inkomende facturen zijn ook zaken als het afschrijven van investeringen bij voorbeeld wat betreft inventaris, het afboeken van debiteuren, de opmaak van de balans en uiteindelijk de jaarrekening en/of het jaarverslag een wezenlijk onderdeel van een goede bedrijfsvoering.