Inboeken van facturen

Dit is het invoeren van alle inkomsten en uitgaven in een boekhoudprogramma of exelsheet, het is raadzaam om dit onderdeel uit te besteden en dit te laten te doen door de boekhouder. Los van het feit dat u uw kostbare tijd niet aan administratie hoeft te verdoen leidt het ook tot een grotere verbondenheid van de boekhouder met uw onderneming en een beter inzicht in het ontstaan van de bedrijfsresultaten.

De uiteindelijke resultaten van deze werkzaamheden zijn benodigd voor de btw-aangifte en het opmaken van winst- en verliesrekening