Bedrijfsadministratie

Het maken van facturen is voor nagenoeg alle ondernemers een prettige bezigheid, dit zorgt namelijk voor inkomsten voor de onderneming. Het factureren is echter ook aan regels gebonden en dient op een zodanige wijze te gebeuren dat dit het voeren van een goede en transparante administratie niet belemmert. Veel ondernemers doen dit onderdeel zelf en dat is voornamelijk om kosten te besparen..

Onder bedrijfsadministratie vallen los van de boekhouding nog veel meer zaken, zoals:

• Personeelsadministratie
• Salarisadministratie
• Voorraadadministratie
• Reiskostenadministratie
• Urenadministratie / Urenregistratie
• Jaarrekeningen / prognoses
• Zakelijke correspondentie (ook e-mail)
• KvK-documenten en wijzigingen KvK
• Offertes
• Ondersteuning website (Communicatie en ontwerp)
• Beheer van en advies aangaande verzekeringspolissen
• Beheer en advies allerhande contracten (huur, lease koop, verkoop en samenwerking derden)
• Opstellen Algemene Voorwaarden
• Opstellen Privacyverklaring